Dopasowanie projektu domu do wymiarów działki

131Jeśli posiada się już działkę budowlaną, na której będzie budowało się dom wolnostojący wówczas wybierany projekt domu musi być odpowiednio dopasowany do wybranej działki. Z drugiej strony przed zakupem działki można zapoznać się z gotowymi projektami, które są zgodne z oczekiwaniami, co do wyglądu przyszłego domu, co pozwala na wybranie takich działek budowlanych, które mają właściwe wymiary w stosunku do wielkości działki. W katalogach projektów domów można sprawdzić takie informacje, jak wymiary minimalnej działki. Pozwala to sprawdzić usytuowanie domu, które na działce o określonych wymiarach będzie zgodne z prawem budowlanym. Nawet jeśli umiejscowienie domu na działce budowlanej jest zgodne z planem budowlanym należy brać pod uwagę, że dom nie powinien na działce zajmować nadmiernej ilości miejsca. Przy wybieraniu projektu domu najważniejsze jest sprawdzanie informacji dotyczących powierzchni zabudowy, która to informacja wskazuje ile wolnej przestrzeni użytkowej zostanie po zbudowaniu domu. Taka przestrzeń użytkowa, która pozostanie wokół domu będzie mogła być przeznaczona choćby na ogród. Za niekorzystną proporcję uznaje się powierzchnię zabudowy, która przekracza powierzchnię działki o czterdzieści procent.