Etapy budowania domu

42Sprawne przeprowadzenie budowy domu wymaga właściwego planowania oraz wykonania we właściwy sposób poszczególnych etapów prac w ramach harmonogramu budowy domu. Pierwszym etapem budowania domu jest etap przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W tym czasie niezbędne jest zebranie dokumentów, które są niezbędne by móc uzyskać pozwolenie na budowę domu. Niezbędne jest wybranie projektu domu, który może być zarówno adaptacją gotowego projektu architektonicznego, jak też może to być projekt indywidualny. Nie można zapominać o zamówieniu projektów przyłączy, co jest istotne, gdyż nie we wszystkich miejscach istnieje wykonanie przyłączy, co może wymuszać decydowanie się na inne formy pozyskiwanie energii. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę trzeba zgłosić rozpoczęcie robót budowlanych. We wstępnym etapie budowania domu trzeba również wyselekcjonować specjalistów, którzy będą uczestniczyli w budowaniu domu, co dotyczy między innymi geodetów, architektów, projektantów przyłączy, wykonawców. Każda budowa musi być również właściwe nadzorowana, co między innymi wymaga korzystania z nadzoru inspektorskiego, w tym wykonanie kosztorysu inwestorskiego, a także zamówienie odbioru przyłączy przez inspektorów.