Instalacja grzewcza na olej

192Wybranie odpowiedniej instalacji grzewczej działającej w domu oraz zapewniającej ciepło jest jedną z istotnych decyzji, która będzie wpływała również na przyszłe koszty użytkowania domu. Z tego między innymi powodu bardzo ważne jest rozpatrywanie różnych, dostępnych na rynku technologii możliwych do zastosowania w ramach budowanych instalacji grzewczych. Wybór, które można dokonać jest bardzo szeroki w zakresie materiałów opałowych, na które będzie działała instalacja grzewcza. Jednym z takich materiałów jest olej opałowy, który w domach jednorodzinnych jest używany w formie oleju lekkiego. Olej jest dostarczany cysternami, co wymaga wybudowania zbiorników, które stanowi element instalacji, w który można przechowywać paliwo do instalacji. Kotły olejowe są natomiast nieco droższe w stosunku do znacznie bardziej popularnych kotłów działających na paliwa stałe a jednocześnie wymagają one również regularnych przeglądów, czyszczenia oraz regulowania. Zaniedbywanie serwisowania przy takim rodzaju kotłów może prowadzić do różnego rodzaju problemów technicznych a nawet zagrożenia życia. Natomiast olej opałowy jest materiałem opałowym, który jest zarówno łatwo dostępny w ramach dostaw a jednocześnie jest również bardzo wydajnym materiałem opałowym.