Osłony okienne w formie markizolet

175Jeśli chce się uzyskać odpowiednią izolację zarówno akustyczną oraz cieplną w pomieszczeniach niezbędne jest wybranie nie tylko okien, które będą miały odpowiednie parametry techniczne, ale równie ważne jest również wybranie odpowiednich osłon okiennych. Osłony okienne nie powinny być wybierane jedynie pod kątem ceny czy walorów estetycznych, ale również pod kątem zapewnienia zabezpieczeni pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem. W okresie zimowym właściwie wybrane osłony okienne pozwalają na zapewnienie również zmniejszenia ilości traconego ciepła, co znów ma przełożenie na wysokość płaconych pieniędzy na opłaty za energię cieplną. Obecnie na rynku osłon okiennych można korzystać z wielu innowacyjnych rozwiązań. Do takich osłon okiennych zaliczają się markizolety, które pozwalają z jednej strony na zapewnienie ochrony przed nasłonecznieniem w sposób, który zapewniają rolety. Z drugiej strony taki typ osłon okiennych pozwala również na zapewnienie dobrego widoku na zewnątrz w części, która jest otwarta i przygotowana w sposób jak w markizach. Jednym z charakterystycznych elementów markizolet jest opadające ramię wysięgu, które może być regulowane między cieniem a nasłonecznieniem.