Projekt gotowy czy indywidualny?

157Zanim zacznie się budować dom jednorodzinny, wielorodzinny niezbędne jest wybranie odpowiedniego projektu. Obecnie coraz bardziej popularne jest kupowanie projektów gotowych. Jednak tego rodzaju projekty nie pozwalają na pełne dopasowanie ich do oczekiwań kupującego. W gotowych projektach można dokonywać adaptacji, ale są one zawsze zależne od tego w jaki sposób takie adaptacje mogą być realizowane zgodnie z wytycznymi projektanta. Do najważniejszych korzyści, które można uzyskać przy kupowaniu gotowych projektów jest ich bardzo korzystna cena. Różnica w cenach pomiędzy gotowymi a indywidualnymi projektami może być dwu a nawet kilkukrotna. Jednocześnie obecnie można korzystać z coraz większych katalogów z gotowymi projektami, co oczywiście znacznie ułatwia wybranie takiego projektu, który będzie spełniał oczekiwania kupującego inwestora. Gotowe projekty zawierają również proste oraz sprawdzone metody budowania domów. Jednak nie zawsze koszty budowy wskazane w ramach kosztorysów inwestycyjnych będą możliwe od uzyskania. Wynika to z bardzo częstego pojawiania się w takich projektach niedoszacowania kosztów budowania domu, co wynikać może choćby z koniecznych adaptacji terenów pod budowę domu.