System zlecony budowania domu

166Dom może być budowany różnymi metodami. Z jednej strony może to być system zlecony oraz system gospodarczy. Oba rozwiązanie mają zarówno swoje wady a jednocześnie zalety. Do wad budowania domów systemem gospodarczym można zaliczyć między innymi wydłużenie się czasu budowania, co znów może być niekorzystnym rozwiązaniem dla osób korzystających z kredytów hipotecznych przy finansowaniu budowania domu. Wynika to z sytuacji, w której opóźnienia w realizacji jednego etapu pracy przy korzystaniu z różnych, drobnych podwykonawców może przekładać się na pojawienie się kolejnych opóźnień u kolejnych podwykonawców, co znów może prowadzić do braku możliwości zmieszczenia się w harmonogramie, który zostały wyznaczony w ramach umowy kredytu hipotecznego z bankiem. Bezpieczniejszym rozwiązaniem przy korzystaniu z dodatkowego finansowania przy budowaniu domu w formie kredytu hipotecznego jest decydowanie się na system zlecony. W takim przypadku za budowę odpowiada jedna oraz wyspecjalizowana firma, która może być wybrana z grona firm doświadczonych w budowaniu domów jednorodzinnych przy korzystaniu z określonych technologii. Przy systemie zleconym inwestor nie musi również poświęcać tyle czasu na kontrolowanie budowania.