Właściwe parametry grzejników

67Dopasowanie parametrów grzejników odbywa się już po ustaleniu parametrów instalacji. Grzejniki w zakresie parametrów muszą być dopasowane do konkretnego pomieszczenia. Zarówno ilość oraz moc grzejników zależna jest zawsze od tego jakie jest zapotrzebowanie na ciepło w danym pomieszczeniu. Wpływa to między innymi na to czy będzie w danym pomieszczeniu uzyskać komfort cieplny, który wpływa również na wygodę użytkowania poszczególnych pomieszczeń w domu czy mieszkaniu. Jednocześnie na komfort cieplny, czyli na rozchodzenie się ciepła po pomieszczeniu wpływa będzie miało również umiejscowienie grzejnika. Parametry grzejników powinno się wybierać zawsze pod kątem informacji, które znajdują się w kartach katalogowych, które do każdego grzejnika dostarczane są przez producentów. Jednocześnie poszczególne grzejniki wpływają na łatwość konserwacji. Jednocześnie zarówno na łatwość konserwacji a także na wymiary grzejników wpływają, także materiały, z których wykonany jest grzejnik. Największe pod kątem wymiarów są grzejniki stalowe płytowe gdy grzejniki aluminiowe są najmniejsze. Natomiast przy zdecydowaniu się na powłokę chromowaną grzejnik będzie musiał być o jedną trzecią większy.