Zarys domu a kształt dachu

145Dach w domu będzie zawsze zależy od tego, jaki jest obrys domu. Z tego powodu bardzo ważne jest rozważanie tego jaki kształt ma mieć dach już na etapie planowania projektu domu. Jest to ważne przede wszystkim ze względu na wysokie koszty, które mogą być związane z wykonaniem pewnych konstrukcji dachów. Jeśli chce się uzyskać pewne oszczędności warto jest decydować się na takie konstrukcje dachów, które są prostsze co pozwala na uzyskanie niższych kosztów wykonania całego domu. Konstrukcja dachu jest zależna również od wysokości poszczególnych części domu. Poszczególne dachy mają różne kąty nachylenia. Jednocześnie im dach ma bardziej rozbudowaną rzeźbę, tym trzeba się liczyć ze znacznie większymi kosztami jego wykonania. Dodatkowo w takim przypadku trzeba również brać pod uwagę znacznie większe prawdopodobieństwa pojawienia się w takich konstrukcjach dachów różnego rodzaju usterek. Na koszty wykonania całego domu wpływ będą miały również lukarny. Z tego powodu w przypadku decydowania się na zmniejszenie kosztów realizowania budowy domu dobrym rozwiązaniem może być postawienie na takie projekty, które nie będą ujmowały lukarnów, które pozwalają na uzyskanie znacznie bardziej urozmaiconych płaszczyzn pokrycia.